Betingelser

Pins&Things tilbyr gratis design til alle produktene du finner på nettsiden. Sender du oss en henvendelse vil du motta et grovt utformet utkast innen 1 til 2 virkedager (mer komplekse design kan ta lengre tid). Send oss gjerne en enkel skisse eller beskrivelse, gjerne en link til en hjemmeside. Du kan også ringe oss.

Eiendomsrett til mitt design?
Når vi produserer et design til deg, vil du ha eiendomsrett til designet etter kjøp. Grafiske designtjenester er gratis ved kjøp av pins eller andre produkter. Men om du ønsker å benytte kun våre designtjenester og ikke ønsker å bestille noen produkter for produksjon, kan vi tilby dette for kr. 575,00 per time.

Varemerke - Opphavsrett
Pins&Things stiller aldri spørsmål ved kundens rettigheter til bruk av tilsendt matriell, slikt som logoer, design osv. Vi tar ikke ansvar for at noen varemerker, servicemerker eller annet som kan gi brudd på opphavsretten. Kjøper samtykker i og påtar seg ansvar som følge av feil bruk eller ikke innhentet aksept fra eventuell annen opphavsrettshaver. Vi forbeholder oss retten til å bruke alle pins og annet i vår reklame og markedsføringsmateriell med mindre annet er angitt skriftlig på tidspunktet for bestilling.

Produksjon

Hvordan bestille

Design

Vi designer din ide gratis og sender den til deg for godkjenning

Fysisk prøve

I noen få tilfeller kan det være behov for en fysisk prøve før produksjon

Produksjon

Når du er fornøyd med design vi presenterer for deg, starter vi produksjonen